• Ý tưởng tìm phòng trọ trên phần mềm của cô đã thu hút đông đảo người sử dụng nhờ khắc phục được những bỏ bớt của thị trường cho thuê phòng trọ ở Việt Nam. Dự án này đã được chi tiêu 3,5 tỷ đồng trong chương trình Shark tank mùa đỗ đức dục hà nội .

    Đồng cảm với nỗi khổ của “kẻ không nhà”

    Ngay sau khi xong xuôi việc du học tại Australi…[Read more]

  • Mcmillan Bruce became a registered member 1 week, 2 days ago